Rendszerint, amikor életünkben lezárul egy korszak, szükségét érezzük, hogy valahogy összegezzük, átgondoljuk a történteket. Egy iskola életében ilyen időszak a félév vége.

 

Íme, ilyen irányban mutatott fejlődést iskolánk az első félévben:

Összegzéd

Összegzés

A magyarországi Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolában 130 tanuló kezdte meg a 2015/16–os tanévet 10 kirendeltségben az egész ország területén. Ez a szám az első félév folyamán 139-re nőtt. A lengyel kisebbség fiataljai egyre gyakrabban ismerik fel az iskolánk elvégzéséből fakadó előnyöket. A gimnazisták azért jelentkeznek hozzánk, mert szeretnének felkészülni az állami nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára lengyel nyelvből. Minket választanak a lengyel származású fiatalok is, akik második idegen nyelvként éppen a lengyelt szeretnének felvenni. Iskolánkba 6 és 19 év közötti tanulók járnak.

A lengyel nyelv tanításához az iskola különböző szintű nyelvkönyveket vásárolt Lengyelországban. A kezdő osztályok tanulói új, modern könyvcsomagokat kaptak gazdagon illusztrált munkafüzetekkel.

Kirendeltségeinket felszereltük a tanításhoz szükséges oktatási eszközökkel – fénymásoló gépekkel, laptopokkal, projektorokkal, térképekkel, oktató játékokkal, CD-lejátszókkal.

Az Iskola budapesti székhelyét kifestettük és modernizáltuk.

  • Az októbert sportversenyekkel kezdtük, amelyek sok sikert hoztak tanulóinknak a nemzeti sportnapon. A szellemnek is jutott szerep, ugyanis kreatív foglalkozásokat is rendeztek a fiatalok számára.
  • Októberben a tanárnők részt vettek egy Wrocławban rendezett módszertani kurzuson, amelyen oktatóink olyan új módszereket ismerhettek meg, amelyek segítik a kreatív gondolkodás és a csapatmunka fejlesztését a fiatalok körében.
  • Novemberben, a budapesti Lengyel Nagykövetség támogatásával, iskolánk nemzetközi konferenciát szervezett, melynek témája a vegyes családokban élő gyerekek kétnyelvűségének vizsgálata volt. A konferencián részt vett számos meghívott külföldi lengyelnyelv-oktató Csehországból, Horvátországból, Szerbiából és Franciaországból is. Az utolsó délelőtti előadás elsősorban a kétnyelvű gyerekek szüleinek szólt, akiknek lehetősége nyílt konkrét tudást szerezni gyermekeik nyelvi nehézségeiről, arról, hogyan lehet felismerni az egyes rendellenesség-típusokat és korrigálni ezeket. A résztvevők reakcióiból és a vendégkönyv beírásaiból ítélve úgy a konferencia témáját, mint az előadók felkészültségét nagy elismerés fogadta. Mindez utánozhatatlan légkört kölcsönzött ennek a konferenciának.
  • Az őszi szünetben napközis foglalkozásokat szerveztünk tanulóinknak. A közösen eltöltött időben betlehemest építettünk, meglátogattuk a lengyel sírokat, és persze sokat játszottunk.
  • November elején nyílt napot tartottunk. Jelenlegi és leendő tanulóink szülei részt vehettek a tanórákon, megfigyelhették hogyan zajlik a tanítás, valamint választ kaphattak kérdéseikre…
  • Decemberben részt vettünk a Krakkóban rendezett 73. krakkói betlehemes versenyen, amelyen tanulóink munkájukkal helyezést értek el és díjat nyertek a 12-14 éves korosztály kategóriájában.
  • Nem hiányozhattak az érdekes interaktív kultúraismeret-órák sem, amelyeken megismertettük tanulóinkkal az őszi betakarítással kapcsolatos szokásokat, valamint a szent Adnrás-napi és karácsonyi hagyományokat.

(A.L., A.P.)