A Szülők kérdeznek – Az iskola válaszol.

 Milyen rendszerben zajlanak az órák a Lengyel Iskolában?

Az órák a kiegészítő iskolákra vonatkozó, a nemzetiségi oktatásról szóló magyar oktatási törvénynek megfelelő szabályok alapján zajlanak. Esetünkben ez öt tanórát jelent – négy óra lengyel nyelv és egy óra népismeret Lengyelországról; az órákat délutánonként vagy szombatonként tartjuk.

 Milyen okmányokat állít ki az iskola?

Az iskola a magyar oktatási hatóságok által előírt, a nemzeti iskolákban kötelező bizonyítványokat állít ki, amelyeken szerepelnek a lengyel nyelvből és népismeretből szerzett érdemjegyek. Az iskolánkban megszerzett érdemjegyeket – a tanuló kérésére – a magyar iskolai bizonyítvány „nemzetiségi nyelv” rubrikájában is fel lehet tüntetni.

 Felkészíti-e az iskola tanulóit külsős vizsgákra a lengyel vagy magyar oktatási rendszerben?

Az iskola minden szinten felkészíti a tanulókat az államilag elismert (akkreditált) vizsgákra az európai szabványok (ECL) szerint. Iskolánk az ECL típusú lengyel nyelvvizsgák befogadására akkreditált intézmény. Az iskola felkészíti tanulóit a közép- és felsőfokú érettségi lengyelnyelv vizsgákra is, amelyekre a tanulók az elsődleges magyar iskoláikban jelentkeznek.

 Hogyan és mikor lehet beíratni a gyermeket az iskolába?

A beiratkozás május 15. és szeptember 1. között tart, rendkívüli esetekben pedig egész évben. A beiratkozás megtehető közvetlenül az iskola titkárságán, telefonos úton vagy e-mailben*.
A tanuló iskolába történő jelentkezése a Jelentkezési Lap (katt) valamint Nyilatkozat kitöltése és aláírása után érvényes.

  A lengyel nyelv ismerete feltétele-e az iskolai felvételnek?

Nem, a lengyel nyelv ismerete nem feltétele a Lengyel Iskolába való felvételnek. Tanáraink felkészültek arra, hogy anyanyelvi, örökölt és idegen nyelvként tanítsák a lengyel nyelvet.

 Milyen mértékű az iskolai tandíj?

Iskolánkban az órák ingyenesek. A gyerekek ingyenesen megkapják az összes szükséges tananyagot és tankönyvet.

 Milyen jogi alapjai vannak az Iskola működésének?

Intézményünk nemzetiségi iskola, amely a nemzetiségi jogaikról szóló törvény értelmében a magyar oktatási rendszer hatályos rendelkezései alapján működik. Az intézmény a magyar oktatási rendszer részét képezi, finanszírozása a magyar állami költségvetésből történik. Az alapító és vezető testület az Országos Lengyel Önkormányzat.

 Milyen korban lehet beíratni a gyermeket az iskolába?

A magyar oktatási törvény értelmében a 6. életévüket betöltött gyermekek irathatók be iskolánkba, illetve azok a gyermekek, akik a beiratkozás évében augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. Ezen felül a gyermekeknek rendelkezniük kell oktatási nyilvántartási számmal (OM azonosító), amelyet már az óvodában megkapnak. Az OM azonosítót azon óvodai intézménytől kaphatják meg, amelybe gyermekük járt.