Az Országos Lengyel Iskola valamennyi oktatási egységében a tanórák a magyar köziskolákban érvényes időbeosztás szerint zajlanak. A tanórák szombaton vagy a hét más napján kerülnek megtartásra – a gyerekek és szüleik időbeosztásának függvényében.

Magyarországi iskolánkban a tanítás Budapesten és az alábbi településeken zajlik: Budakeszi, Debrecen, Dunaújváros, Csór, Göd, Gödöllő, Pécs, Szentendre, Szolnok, Veszprém.

A budapesti foglalkozások egy, kimondottan az Országos Lengyel Iskola igényeire tervezett épületben folynak, amelynek megépülését Magyarország és Lengyelország hatóságai támogatták. Ebben az épületben található iskolánk titkársága és igazgatósága. A többi oktatási egységben a tanórák a helyi magyar iskolák vagy a lengyel önkormányzatok speciálisan erre a célra előkészített helyiségeiben folynak. Valamennyi helyiség felszerelés és biztonság tekintetében megfelel a magyar iskolákra vonatkozó szabályoknak.

A tanítási program egységes és valamennyi oktatási egység számára kötelező, minden egyes alkalomkor négy lengyel nyelvi órát és egy ország-ismereti órát vetít előre.

 A fenti foglalkozásokon kívül a tanulók rendszeresen vehetnek részt lengyel népitánc órákon, illetve a kreatív foglakozások szakkörének munkájában. A kreatív foglalkozások a Wrocławban megtartandó lengyelországi Kreativitás és Innováció Olimpiájára készítik fel tanulóinkat. A legfiatalabb tanulóinknak lengyel dalokra és énekekre épülő ritmikai gyakorlatokat tartunk, aminek célja a gyerekek zenei érzékenyítése és a mozgáskoordináció fejlesztése.

Iskolai működésünk elengedhetetlen elemei a tanórák közötti szünetek. Ezeket, lehetőség szerint, az udvaron töltjük. Remek alkalmat jelentenek arra, hogy a tanulók a tanárnőkkel együtt megismerkedjenek a lengyel csoport-játékokkal.