Az iskola, mint didaktikai-oktatási intézmény, kétszemeszteres éves ciklusokra bontott nevelési rendszer szerint működik. 

Minden évben az iskola diák és tanár közössége az alaptevékenységnek megfelelő hivatalos iskolai ünnepségeken vesz részt.

A lengyelországi és magyarországi iskolák diákjainak szeptember 1-e a nyári szünidő végét jelenti. A mi iskolánkban sincs ez másképp. Minden új tanév elején a hivatalos és ünnepélyes tanévnyitót követően a nyári szünidő búcsúztatását közös játékkal és szórakozással igyekszünk vonzóbbá tenni, olykor a diákok vagy meghívott vendégek által bemutatott művészi előadásokkal is. Azok, akik még csak most kezdik meg iskolai kalandjukat, izgalmas integráló „Iskolai felderítős” játék keretein belül jobban megismerhetik az iskola területét, a tanítónőket és a többi diákot. Az iskolai ünnepségek végén mindenki részt vehet a lengyel szentmisén, aminek keretében megáldják az iskola diákjait és munkatársait valamint megszentelik a tankönyveket.

Minden évben október 14-e, a Nemzeti Oktatás Napja környékén történik iskolánkban az elsőéves diákok ünnepélyes avatása. Az iskola lobogójára tett eskütétel pillanatától a gyerekek az Országos Lengyel Iskola teljes jogú tagjai. Hagyományosan az eskütétel tanúi a népes számban jelen lévő családtagok. Az elsőévesek az első órákon elsajátított tudásukat villantják meg, verseket szavalnak, énekelnek és vetélkedőkön vesznek részt.

Különös és igen fontos nap ez a lengyel közösségünk életében. Örvendetes tény, hogy a lengyel gyökerek iránti fogékonyság és identitásunk tudata magyar földön van annyira erős, hogy az itteni lengyel közösség mérhetetlen igyekezettel törekszik lengyel nyelvre tanítani a gyerekeket illetve lengyel szellemben nevelni őket. Hozzá kell tenni, hogy tanulóink között olyan gyerekek is vannak, akik immár a Magyarországon élő lengyelek harmadik generációjához tartoznak.