Tisztelt Szülők!

A lengyel gyermekek nyelvi kompetenciájának teljes fejlesztéséhez – Családjuk erőteljes elkötelezettségén túl – elengedhetetlen, hogy életük lehető legkorábbi időszakától kezdve részt vegyenek az iskolarendszerben folytatott nyelvi órákon. Az iskolarendszer különféle témáknak köszönhetően lehetőséget ad az aktív szókincs kibővítésére, lehetővé teszi az olvasás és írás megtanulását, valamint lehetővé teszi a rendszeres kapcsolatfelvételt a lengyel társakkal. Miért gondolom, hogy a mi iskolánk a legmegfelelőbb hely gyermekeinek? Több indokot is felsorolhatok.
Mindenekelőtt azt hiszem, hogy himnuszunk szavai adják a legjobb magyarázatot, miszerint “Lengyelország még nem veszett el, amíg mi életben vagyunk” – amíg gyermekeinkkel megismertetjük országunkat, anyanyelvünkre oktatjuk őket, bevezetjük hagyományainkba, beléjük ültetjük a Lengyelország iránti szeretetet, addig Lengyelország valóban élni fog. Ezt a feladatot iskolánk különleges módon látja el.

Másodszor, oktatási kínálatunk a lengyel diaszpóra valódi igényeihez igazodik. A tanulók megismerik Lengyelországot: történelmét, földrajzát, kultúráját, hagyományait és szokásait. Az iskolánkban dolgozó összes tanár anyanyelve a lengyel, mindegyikük pedagógiai végzettséggel rendelkezik, és alaposan felkészültek a lengyel nyelv anyanyelvi és idegen nyelvi szintű tanítására. Diákjaink speciálisan a magyarországi lengyel közösség igényeihez igazított tankönyveket használnak.

Harmadsorban, intézményünk tanulóinak erőfeszítéseit a Magyar Oktatási Minisztérium is mérhető módon elismeri. Az iskolánkban a gyermekek által elért végzős osztályzatokat be lehet jegyeztetni a magyar iskolák bizonyítványaiba. Ez nagy jelentőséggel bír az olyan középiskolások esetében, akik a lengyel nyelvet második idegen nyelvként választják, és iskolánkban tanulják meg azt. Az idősebb tanulók a lengyel nyelvvizsga megszerzéséért kapott pontokat hozzáadhatják felvételi pontjaikhoz, növelve ezzel esélyeiket az egyetemi felvételire. Az iskolánkban tanuló diákokat lengyel nyelvből felkészítjük az állami nyelvvizsgára valamint az érettségi vizsgára is; a nyelvvizsgát intézményünkben tehetik le, mivel iskolánk ehhez megfelelő akkreditációval rendelkezik.
További előnyként tudom megemlíteni, hogy iskolánk a gyermekek és a szülők számára is előnyös napokon kínál oktatási lehetőséget, és a hagyományos tanórákon kívül népismereti, kultúra-felfedező kirándulásokat szervez Lengyelországba, nyáron pedig táborokat kínál diákjai számára.

Anna Lang – a Magyarországi Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola Igazgatója