Az iskola leírása

A Magyarországon működő Országos Lengyel Iskola kiegészítő iskola státusszal rendelkező intézmény, amely a nemzeti kisebbségekről szóló törvény értelmében a magyar oktatási rendszer hatályos rendelkezései alapján működik.

Az intézmény a lengyel nyelvet mint anyanyelvet, örökölt nyelvet és idegen nyelvet tanítja.

Az iskola székhelye Budapesten, a X. kerületben (Kőbánya), az Állomás utca 10. sz. alatt található.

Jelenleg a Lengyel Iskola 11 oktatási egységgel rendelkezik, amelyek Magyarország különböző településein (Budapest, Dunaújváros, Csór, Gödöllő, Kaposvár, Pécs, Szentendre, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém) találhatók.

Az iskolai oktatás általános iskolai (tanítás 1-8. osztályban) és középiskolai (tanítás 9-12. osztályban) szintből áll. Az oktatás a lengyel nyelvre illetve ország-ismeretre terjed ki. Az iskola kiegészítő tantervet hajt végre a magyar oktatási követelményeknek megfelelően. A tanulók által a lengyel nyelvből megszerzett osztályzatokat a magyar iskolák elismerik, és szülői beleegyezéssel az érdemjegyek bekerülnek a magyar iskolai bizonyítványokba. Ezenkívül iskolánk tanulói a lengyel nyelv javára mentesülhetnek egy második idegen nyelv elsajátításának kötelezettsége alól – így a lengyel nyelv a középiskolai végzős bizonyítványon elismert tantárgyak közé tartozik. Az iskola jó oktatási bázissal és infrastruktúrával rendelkezik. A foglalkozások, tanórák modern és esztétikus, audiovizuális- és tanítóeszközökkel felszerelt tantermekben zajlanak.

Az iskola története

A magyarországi Országos Lengyel Iskola 2004 szeptemberében kezdte meg tevékenységét az addig meglévő oktatási modell, az úgynevezett “vasárnapi iskolák” átalakításának eredményeképpen. Az átalakításig ezek az iskolák Magyarország területén több, mint 20 éve működtek. A „vasárnapi iskolák” kezdetben a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület védnöksége alatt üzemeltek, majd 1997-től a lengyel nyelv-tanítási feladatokat az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat vette át. Ez a szervezet lett a magyarországi Lengyel Iskola ötletgazdája és megalapítója. Budapesti székhellyel létrejött az ún. „szétszórt iskolák” modellje. A nem fővárosi diákok az ország különféle városaiban (például Pécsett, Kaposváron, Szentendrén, Gödöllőn) található iskolai fiókokba járnak órákra. Iskolánk modelljét a bolgár és a görög kisebbség is alkalmazta. 2009-ben az Országos Lengyel Önkormányzat székhelye mellé új iskolaépületet emeltek. Az iskolaépület átadási ünnepségén a lengyel Nemzeti Oktatási Minisztérium akkori vezetője, Krzysztof Stankowski is jelen volt. Az iskolát 2010-ben a magyar miniszterelnök által odaítélt, “A Nemzeti Kisebbségekért” elnevezésű rangos díjjal tüntették ki.

A budapesti iskola épületének leírása

Az iskola budapesti székhelye 2009 óta található az új épületben, ami az Országos Lengyel Önkormányzat tulajdonában van. Az iskola épülete a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum (korábban: a Magyarországi Lengyel Kisebbség Múzeuma és Archívuma) valamint az Országos Lengyel Önkormányzat épületeivel együtt egy komplexumot alkotnak. Az iskola székhelyén három osztályterem, igazgatói iroda, titkárnői iroda, egy kis olvasóteremmel rendelkező folyosó, két konyhasarok és három mosdó található. Az épület előtt egy nagy udvar van, a Múzeum mögött pedig lehetőség nyílik játszótér és sporthely kialakítására az iskola fiatalabb és idősebb tanulói számára.

Valamennyi magyarországi iskolafióknak vannak tantermei, amelyeket az iskola bérel vagy a lengyel helyi önkormányzatok tulajdonában vannak. Jól felszereltek audiovizuális- és tanítóeszközökkel.

Milyen formában és intenzitással folyik az oktatás?

Az iskolában heti egy alkalommal folyik a tanítás 5 tanórás keretben (lengyel nyelvből 4 óra, ország-ismeretből 1 óra kerül megtartásra).

Milyen okmányokat (igazolást, bizonyítványt, stb.) állít ki az iskola (évzáráskor illetve az iskola elvégzése után)?

Az iskola a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának bizonyítványait adja ki, amelyek tartalmazzák a lengyel nyelvből és ország-ismeretből szerzett osztályzatokat. Ezen túlmenően az érdemjegyek hozzáírhatók a magyar iskolai év végi és érettségi bizonyítványhoz is.

Milyen vizsgákra készíti fel hallgatóit az iskola a helyi iskolarendszer szerint?

Az iskola az ECL típusú lengyel nyelvvizsgák befogadására akkreditált intézmény, és természetesen saját diákjait is felkészíti ezen vizsgákra. A gyakorlat azt mutatja, hogy iskolánk tanulói sikeresen tesznek közép- és felsőfokú nyelvvizsgákat.

Hogyan és meddig lehet beíratni a gyermeket az iskolába? Mekkora a tandíj?

A beiratkozás május 15-ig tart, szükség esetén pedig egész évben. A beiratkozás megtehető közvetlenül az iskola titkárságán, telefonos úton (+36 1 261 27 48) vagy e-mailben (szkolpol@polonia.hu). A helyi fiókok tanárainál is lehetőség van iskolai beiratkozásra.

A tanuló iskolába történő jelentkezése a Jelentkezési Lap (katt!) valamint Nyilatkozat (katt!) kitöltése és aláírása után érvényes. A 2020/2021-es tanévre történő beiratkozás esetén javasoljuk, hogy e-mail-ben vegye fel velünk a kapcsolatot.

Iskolánkban az oktatás ingyenes.