Lengyel Nemzetiségi Iskola Magyarországon partnere a The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC] nevű projektnek.

A Magyarországi Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola a „The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations” [HEC] projekt partnere.

A projekt a (22020071 sz.) Visegrad Fund Strategic Grants elnevezésű program stratégiai partnerségek keretein belül kerül megvalósításra. A projekt koordinátora a Sziléziai Egyetem Katowicében, további partnerek: a Pozsonyi Comenius Egyetem, a Magyarországi Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, az Olomuoci Palacký Egyetem és a Besztercebányai Matej Bel Egyetem.

A HEC projekt fő célja a környezet védelem humanista aspektusainak kiemelése a mai kor igényeinek megfelelő oktatásra összpontosítva.  A humán tudományok és a gyakorlati szakemberek képviselői, vagyis a V4-országok különböző intézményeinek és oktatási szintjeinek tanárai, oktatói rendszerszintű, érdemileg sokoldalú javaslatot készítenek elő a környezet védelemmel kapcsolatos humanisztikus oktatásra vonatkozóan, amely képes fejleszteni a környezet állapotára és veszélyeire vonatkozó tudatosságot valamint az éghajlat-centrikus hozzáállást.

A HEC földrajzilag a V4 országokra terjed ki, mivel az éghajlatváltozás illetve következményeinek problémái határokon átívelő kérdések.

A környezetvédelemmel  kapcsolatos oktatás bevezetése a szomszédos országokban esélyt ad a légkört károsító tevékenységek visszaszorítására. A HEC oktatási formái és módszerei egy olyan új minőségű oktatás felé mutatnak, amelyben a hagyományos oktatási formák a digitális oktatással keverednek, mivel az a jellegű szimbiózis elengedhetetlen a XXI. században (a 2020-as világjárvány is ezt igazolta), egyúttal az oktatási tevékenység hatékonyságának záloga.

Bővebb információ a HEC projektről www.hec.us.edu.pl