Zwykle, gdy w naszym życiu zamyka się pewien okres, mamy potrzebę podsumowań, przemyśleń, refleksji. W życiu szkoły takim momentem jest zakończony semestr.

osszegzesA oto jakie kierunki rozwoju naszej szkoły zarysowały się w pierwszym półroczu:

W roku szkolnym 2015/16 naukę w Szkole Polskiej na Węgrzech rozpoczęło 130 uczniów w 10 oddziałach na terenie całego kraju. Liczba ta, w ciągu pierwszego semestru, wzrosła do 139. Młodzież polonijna coraz częściej dostrzega korzyści płynące z nauki w naszej szkole. Gimnazjaliści przychodzą do nas, bo chcą przygotować się do egzaminu państwowego lub matury z języka polskiego. Zgłaszają się również do nas młodzi Polonusi, którzy wybierają jako drugi język obcy – właśnie jęz.polski. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 6 do 19 lat.

Szkoła zakupiła w Polsce podręczniki do nauki języka polskiego na różnych poziomach. Uczniowie klas początkowych dostali nowoczesne komplety książek i ćwiczeń z bogatą szatą graficzną.

Oddziały zostały wyposażone w niezbędny sprzęt dydaktyczny – kserokopiarki, laptopy, projektory, mapy, gry dyaktyczne, odtwarzacze płyt CD.

Siedziba Szkoły w Budapeszcie została odmalowana i unowocześniona.

  • Październik rozpoczęliśmy od zmagań sportowych, które przyniosły wiele sukcesów naszym uczniom w ogólnokrajowym dniu sportu. Było też coś dla ducha, a mianowicie warsztaty kretywności dla młodzieży.
  • W październiku nauczycielki wzięły udział w kursie metodycznym we Wrocławiu, którego celem było poznanie metod stymulowania kreatywnego myślenia i pracy w grupie.
  • W listopadzie, przy wsparciu Ambasady RP w Budapeszcie, szkoła zorganizowała międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniu dwujęzyczności dzieci w rodzinach mieszanych, w której wzięły udział zaproszone nauczycielki języka polskiego z Czech, Chorwacji, Serbii i Francji. Ostatni, przedpołudniowy wykład, był skierowany, przede wszystkim, do rodziców dzieci dwujęzycznych, którzy mieli możliwość uzyskania konkretnej wiedzy dotyczącej językowych problemów swoich dzieci, czyli jak rozpoznać określone typy zaburzeń i jak je korygować. Sądząc po reakcjach uczestników i wpisach do księgi, zarówno podejmowany temat jak i kompetencje wykładowców wzbudziły wielkie uznanie. Wszystko to złożyło się na niepowtarzalną atmosferę tej konferencji.
  • W przerwie jesiennej zorganizowaliśmy półkolonię dla naszych uczniów. Wspólnie spędzony czas wykorzystaliśmy na zrobienie szopki, odwiedzenie polskich grobów i oczywiście na dobrą zabawę.
  • Na początku listopada odbyły się dni otwarte. Rodzice obecnych i przyszłych uczniów mogli uczestniczyć w zajęciachszkolnych, przyjrzeć się pracy na lekcji i również uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania..
  • W grudniu wzięliśmy udział w 73. konkursie szopek krakowskich organizowanym w Krakowie, w którym nasi uczniowie zostali wyróżnieni i otrzymali nagrodę za swoją pracę w w kategorii wiekowej 12-14 lat .
  • Nie zabrakło ciekawych interaktywnych lekcji kulturoznastwa, na których przybliżaliśmy uczniom tradycje wykopkowe, andrzejkowe i wigilijne.

(A.L., A.P.)