kurs-2013Nauczycielki Szkoły Polskiej na Węgrzech nie mają szans spocząć na laurach, gdyż Nasza Droga Dyrekcja dba niestrudzenie o doskonalenie się zawodowe i podnoszenie kwalifikacji swoich nauczycieli.

Jeszcze nie przebrzmiały echa jakże ciekawej i pożytecznej konferencji naukowej o dwujęzyczności, a już w dniach od 19 – 21 lutego 2016 roku grono pedagogiczne Szkoły Polskiej na Węgrzech wzięło udział w kursie metodycznym w Budapeszcie. Tematem warsztatów były techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Kurs ten w wymiarze 15 godzin prowadziła dr Agnieszka Madeja z Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia rozpoczęłyśmy już w piątek po południu w naszej szkole, gdzie informatyk László Ricsóvári przeprowadził krótki acz intensywny kurs obsługi komputerów. I tu – rzecz niezwykła – wszystkie nauczycielki otrzymały piękne, nowoczesne laptopy do pracy w szkole, a właśnie kurs stał się nie tyle okazją do sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się komputerem, co laptop stał się niezbędnym narzędziem pracy na warsztatach. Pan László z cierpliwością wprowadzał nas w tajniki posługiwania się komputerem.

Natomiast pod fachowym okiem dr Agnieszki Madei serfowałyśmy po interesujących nas stronach internetowych. Dr Madeja okazała się bardzo sprawnym i kompetentnym przewodnikiem po programach dydaktycznych. Większość z nich zawierała cenne i ciekawe propozycje lekcji, testów, ćwiczeń, wręcz gotowych w całości do wykorzystania na lekcjach, zaś inne mogą nam posłużyć jako wzór lub inspiracja do przygotowania własnych materiałów.

Atrakcyjność niektórych programów, ich łatwa dostępność i możliwość wykorzystania sprawiły, że zapał Kursantów był wysokie, a ponieważ wzmocniony został jeszcze pysznym obiadem, rozstawaliśmy się w świetnych humorach i poczuciu doskonale wykorzystanego czasu.

B.V.