Koniec roku 2012

Koniec roku – 2012

16 czerwca uroczyście zakończyliśmy kolejny rok szkolny w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej. Dzieci i młodzież już odpoczywają na wakacjach, na obozach, koloniach, na Węgrzech, ale także i w Polsce. Pora zatem na krótkie podsumowanie minionego okresu, który był dla nas wszystkich – nauczycieli i 175 uczniów – bardzo pomyślny i pełen sukcesów. Najistotniejsze osiągnięcia przypomnę w porządku chronologicznym. Po raz pierwszy w tym roku nasza młodzież pojechała w październiku do Warszawy na warsztaty języka polskiego. Tydzień tam spędzony był pełen wrażeń, a jednocześnie pozwolił na zdobycie dodatkowej wiedzy i doświadczeń między innymi z wolontariatu. W grudniu w szkole odbyły się pierwsze egzaminy państwowe z języka polskiego typu ECL. Jestem bardzo dumna, że otrzymaliśmy takie uprawnienia, gdyż świadczy to o uznaniu i zaufaniu do pracujących w szkole nauczycielek. Jak co roku, tak i teraz z okazji urodzin Józefa Bema w Tarnowie odbył się międzynarodowy konkurs recytatorski, na którym nasza uczennica, Weronika Krajewska, zdobyła I miejsce, (a w naszej szkole konkurs recytatorski – tradycyjnie już tydzień przed Wielkanocą – odbył się 15 raz!).

W marcu z okazji Dnia przyjaźni Polsko-Węgierskiej, szkoła otrzymała z rąk pana ambasadora Romana Kowalskiego, w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego, piękny sztandar. Kilkoro uczniów przystąpiło do między narodowego konkursu języka polskiego organizowanego przez MEN. Do półfinału zakwalifikowały się dwie uczennice – Laura Benczes i Weronika Krajewska, a na finałach w Warszawie Weronika została jedną z laureatek. W kwietniu całe grono pedagogiczne wyjechało do Paryża na wycieczkę „śladami polskich pamiątek”. Było to nie tylko spotkanie z polską historią na ziemi francuskiej, ale równocześnie spotkanie z nauczycielami i uczniami w szkole polonijnej, nawiązanie nowych znajomości, które mam nadzieję, że zaowocują wspólnymi projektami. Powyżej przedstawiłam tylko najważniejsze wydarzenia minionego roku szkolnego. Bardziej szczegółowo o tym co się dzieje w naszej szkole czytelnicy mają możliwość dowiadywać się z kolejnych numerów „Polonii Węgierskiej”, gdzie co miesiąc podajemy informacje nie tylko o całej szkole, ale także przedstawiamy nasze oddziały z terenu.

Wielu projektów nie udałoby się zrealizować bez przychylności i współpracy z OSP, wsparcia finansowego instytucji węgierskich, ambasady i wydziału konsularnego oraz organizacji z Polski – Wspólnoty polskiej, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji Semper Polonia – wszystkim im bardzo serdecznie dziękujemy. O ważności zachowywania tradycji oraz języka, o kształceniu młodego pokolenia w duchu polskości nikogo nie trzeba przekonywać, szczególnie nas, żyjących poza granicami kraju. Cieszy nas, że podobnie myślą także odpowiedzialne za nauczanie języka polskiego osoby, instytucje i organizacje w kraju. W tym roku w kwietniu, w Ostródzie odbył się kolejny Zjazd Nauczycieli Polonijnych zorganizowany przez Wspólnotę Polską. Od strony merytorycznej była to bardzo bogato i rzetelnie przygotowana impreza, gdzie omawiano wiele problemów bardzo trudnej polonijnej sytuacji oświatowej na świecie. Pewnego rodzaju wynikiem czy też kontynuacją tych obrad był Zjazd Założycielski Kongresu Oświaty Polonijnej, który odbył się w Pułtusku w dniach 22-24 czerwca.

Uchwałą Zjazdu i w oparciu o przyjęty Statut KOP zostały wyłonione władze Organizacji: Prezydent: Jacek Jurkowski – Szwecja • wice prezydent: Jolanta Tatara – USA • wice prezydent: Józef Kwiatkowski – Litwa • wice prezydent: Ewa Rónay – Węgry • sekretarz: Tomasz Karawajczyk – Holandia • skarbnik: Marta Szutkowska-Kiszkiel – Irlandi Poniżej przedstawiam deklarację przyjętą na Zjeździe. „Celem Prezydium i Rady Naczelnej KOP jest realizowanie statutowych celów Kongresu Oświaty Polonijnej. Kongres jest ciałem konsultacyjnym, reprezentacyjnym i doradczym, mającym za zadanie wypracowywać koncepcje i rozwiązania wspierające rozwój oświaty polskiej za granicą, we współpracy z działającymi w Polsce instytucjami parlamentarnymi, rządowymi i pozarządowymi, w szczególności ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, która od lat wspiera działania Polonii i Polaków za granicami kraju, na rzecz oświaty. Wychodząc naprzeciw deklaracjom MEN i MSZ w sprawie powoływania przy placówkach dyplomatycznych Rad Konsultacyjnych, Kongres deklaruje gotowość do współpracy i rekomendacji reprezentantów do wyżej wymienionych Rad w poszczególnych krajach. Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewni to rzetelną dyskusję na temat oświaty polonijnej i przyniesie długo oczekiwane zmiany przez środowiska polonijne na całym Świecie. Pragniemy serdecznie podziękować Komitetowi Organizacyjnemu”.

Ewa Słaba Rónay