Rok szkolny 2015/16 był dla Szkoły Polskiej na Węgrzech rokiem owocnym i bardzo bogatym w wydarzenia. Naukę kontynuowało 140 uczniów zarówno w Budapeszcie, jak i w 10 oddziałach na terenie Węgier. Zdecydowana większość uzyskała bardzo dobre oceny końcowe. Troje uczniów zdało egzamin państwowy z języka polskiego na poziomie B2 i C1 i troje – egzamin maturalny z języka polskiego w swoich macierzystych szkołach.

Uczyli się nie tylko uczniowie, ale także kadra pedagogiczna poszerzała swoją wiedzę biorąc udział w trzech kursach szkoleniowych – w dwóch zorganizowanych przez naszą placówkę i w jednym na zaproszenie SPK w Budapeszcie. Ponadto nauczycielki dokształcały się na międzynarodowej konferencji (również zorganizowanej przez naszą szkołę) poświęconej dwujęzyczności dzieci w rodzinach mieszanych.

Tradycyjnie obchodziliśmy święta zarówno kościelne, jak i narodowe. Przed 1 listopada nasza szkolna społeczność na cmentarzu Kőbánya odwiedziła groby poległych polskich żołnierzy, wspólnie świętowaliśmy Boże Narodzenie, przypominając polskie tradycje z nim związane, 14 marca uczestniczyliśmy w obchodach rocznicy urodzin Józefa Bema, 19 marca – w święcie Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w kwietniu natomiast w rocznicy katyńskiej. 2 maja w Dniu Polonii i Polaków za granicą gościliśmy w naszej szkole marszałka senatu RP Stanisława Karczewskiego wraz z liczną grupą senatorów. 5 maja uczestniczyliśmy w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Romanowi Strzałkowskiemu. Ważne miejsce w życiu szkoły zajęły obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ponadto uczniowie i kadra pedagogiczna wzięli udział w świętach szkolnych i samorządowych, jak: rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, pasowaniu pierwszoklasistów, dniu sportu i Dniu Dziecka.

organizowaliśmy wiele imprez, pokazując tym samym polskie tradycje, jak: wykopki, Andrzejki, bal karnawałowy. Uczestniczyliśmy w konkursie szopek krakowskich, zdobywając nagrodę w grupie wiekowej od 12-14 lat. Zorganizowaliśmy bardzo ciekawą imprezę z okazji 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza – wszystkie oddziały, w oparciu o fragmenty prozy wielkiego polskiego noblisty, przygotowały przedstawienia do konkursu literackiego. Dwukrotnie – jesienią i na wiosnę – odbyły się dni otwarte szkoły, podczas których rodzice obecnych i przyszłych uczniów mogli uczestniczyć w zajęciach i przyjrzeć się z bliska pracy na lekcjach. Przez cały rok szkolny nasi uczniowie brali udział w zajęciach tańca ludowego, rytmice, a także w zajęciach rozwijających kreatywność. Dzięki tym ostatnim grupa naszych uczniów wzięła udział w ogólnokrajowej olimpiadzie kreatywności we Wrocławiu, zdobywając dla naszej szkoły tytuł „Szkoły kreatywności i innowacji”, cenne doświadczenia i moc niezapomnianych wrażeń.

Zadbaliśmy o wypoczynek naszych podopiecznych. W przerwie jesiennej zorganizowaliśmy półkolonie, a latem dwie kolonie w Polsce: w lipcu w Międzybrodziu Żywieckim i w sierpniu w Zakopanem. Wzbogaciliśmy szkołę w pomoce dydaktyczne, podręczniki, książki biblioteczne. Wnętrze budynku szkolnego zostało odmalowane i wyposażone w sprzęty ułatwiające pracę i naukę.

Dziękuję bardzo za wsparcie Ogólnokrajowemu Samorządowi Polskiemu na Węgrzech, Ambasadzie RP w Budapeszcie, Samorządom Polskim: w XVIII dzielnicy Budapesztu, Tatabánya, Dunaújváros, Szentendre, Kaposvár, Pécs, a także Polskiej Parafi Personalnej. Wspólnym wysiłkiem zapewniliśmy naszym uczniom doskonałe warunki do wzmacniania polskiej tożsamości narodowej, łączności z drugą Ojczyzną, językiem i kulturą polską.

Anna Lang