Warsztaty historyczne i szkolenie metodyczne dla nauczycieli

12 maja 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty historyczne dla uczniów. Edukatorzy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poprowadzili zajęcia „Mieszkańcy spod 11” oraz „Barwy nieobojętne”. Warsztaty historyczne były częścią szkolenia dla nauczycieli, które nasza szkoła zorganizowała jako Lokalny Ośrodek Metodyczny. Pedagodzy z Węgier i Czarnogóry oprócz zapoznania się z ciekawymi sposobami przeprowadzania lekcji historii, wzięli również udział w warsztatach: „Jak pisać komentarze do tekstów literackich?”, „Metody aktywizujące w nauczaniu ortografii” oraz „Jaki korzyści mogą czerpać uczniowie i nauczyciele z udziału w projektach?”.