Zapraszamy ponownie na zajęcia 3 stycznie!

 

Przy okazji składamy raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia!