W sobotę 2 lutego 2019 w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej w Budapeszcie odbyły się zajęcia poświęcone baśniom, prowadzone przez pedagoga i tłumaczkę literatury węgierskiej na język polski – Martę Gedeon.

Podczas zajęć dzieci omówiły różnice między podaniami, baśniami a legendami; zapoznały się z historią Warsa i Sawy oraz toruńskich pierników, a także zabawiły we wspólne zbiorowe układanie baśni – ze szczęśliwym zakończeniem, oczywiście.

W zajęciach, które zwieńczyła baśniowa praca plastyczna, wzięło udział 30 dzieci.

Organizatorem tego spotkania odbywającego się w ramach „Festiwalu Baśniowe Kraje” była Fundacja InArt (InArt Alapítvány). Zrealizowano ze środków Fundacji Wacława Felczaka.
Zdjęcia: Witek Ducki, Mira Starobrzańska.