W dniu 12.10.2019 w naszej szkole odbyły się ciekawe warsztaty muzyczno-plastyczne pod hasłem: Chopin, Moniuszko, Paderewski i tańce, które znaczą „Polska”.

W atmosferze pełnej ciekawości uczniowie odkrywali polskie elmenty w muzyce Chopina i Moniuszki. Tańcząc poznawali tańce narodowe: poloneza, mazura i krakowiaka.

Wydarzenie zakończyło się konkursem, w kórym uczniowie wykazali się zdobytą podczas warsztatów wiedzą.

Dziękujemy organizatorom: Pani Dorocie Kafarze z Instytucie Studiów Wschodnich, prowadzącemu zajęcia muzyczno-taneczne panu Pawłowi Siechowiczowi z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, pani Jolancie Hardejewicz Hardy artystce plastyk, która przygotowała warsztaty plastyczne i zainspirowała naszych uczniów oraz Radzie Rodziców, która nas wszechstronnie wspierała.