Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech jest partnerem w projekcie The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]

Jest to projekt realizowany w ramach partnerstw strategicznych programu Visegrad Fund Strategic Grants (nr 22020071). Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a pozostałymi partnerami: Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Głównym celem projektu HEC jest skierowanie uwagi na humanistyczny wymiar klimatu zorientowanego na edukację odpowiadającą potrzebom współczesności. Przedstawiciele nauk humanistycznych oraz praktycy: nauczyciele i edukatorzy z różnych instytucji i szczebli nauczania krajów V4 tworzą systematyczną, wieloaspektową merytorycznie propozycję humanistycznego nauczania o klimacie, która wykształci świadomość jego stanu i zagrożeń oraz postawy proklimatyczne. Geograficzny zasięg HEC obejmuje kraje V4, bo problem zmian klimatu i jej konsekwencje są kwestią ponadgraniczną. Edukacja dla klimatu w sąsiadujących krajach zwiększa szanse powstrzymania działań destrukcyjnych wobec atmosfery. Propozycje HEC w zakresie form i metod edukacji zmierzają w kierunku stworzenia nowej jakości nauczania, łączącego formy tradycyjne z edukacją cyfrową, bo taka symbioza w XXI wieku jest koniecznością (potwierdzoną także pandemią 2020) i gwarancją skuteczności działań edukacyjnych. 

Więcej szczegółów o projekcie HEC: www.hec.us.edu.pl

 

Na naszej stronie pojawiła się zakładka „Fundusz Wyszehradzki” (w dziale „O nas”), gdzie można będzie znaleźć więcej informacji o realizacji projektu przez naszą szkołą.