Oferta pracy

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech poszukuje kandydata na stanowisko sekretarza szkoły

Wymiar etatu:                                ½ etatu

Liczba stanowisk:                           1 stanowisko

Wymiar czasu pracy:                     20 godzin tygodniowo

Miejsce wykonywania obowiązków służbowych: 1102 Budapeszt, Állomás u.10.

Termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu obowiązków sekretarki należeć będzie między innymi:

 1. Obsługa interesantów, udzielanie informacji, wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych, przyjmowanie korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących.
 2. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 3. Prowadzenie księgi uczniów i księgi ewidencji uczniów.
 4. Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw, wysyłanie pism.
 5. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

 Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe;
 • Znajomość języka polskiego i węgierskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 (biegłość językowa);
 • obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych, Word, Excel, poczty elektronicznej.

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność redagowania i prowadzenia korespondencji urzędowej w języku polskim i węgierskim;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się;
 • Kreatywność, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, znajomość zasad savoir-vivre w pracy sekretariatu.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz pracy pod presją czasu;
 • Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • List motywacyjny sporządzony w języku polskim;

Wymagane oświadczenie kandydata o:

 • Niekaralności;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

Termin składania aplikacji:

Dokumenty z dopiskiem „praca” można nadsyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub składać osobiście w godzinach otwarcia Szkoły w dni robocze w godzinach 08.00 – 16.00

do dnia 15 stycznia 2021 r.

Adres Szkoły:

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech

1102 Budapest,

Állomás u.10.

szkolpol@polonia.hu