ECL egzamin

Nasza Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie średnim oraz rozszerzonym, a także do egzaminów państwowych (certyfikowych) o standardach europejskich (ECL) na każdym poziomie.

Jest zarejestrowaną placówką przyjmowania egzaminów ECL z języka polskiego.

Egzamin ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) to certyfikowany egzamin obejmujący języki państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym języka polskiego, oparty o jednolity, niezawodny i obowiązujący standard oceny znajomości języków obcych. Mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Więcej informacji o ECL.

Jego początki sięgają 1992 roku, a cechą charakterystyczną jest porównywalność wyników egzaminacyjnych i certyfikatów we wszystkich egzaminowanych językach.

Egzamin jest akredytowany przez organizację EALTA (European Association for Language Testing and Assessment).

Sieć ośrodków egzaminacyjnych tworzą uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły językowe w tym OGÓLNOKRAJOWA POLSKA SZKOŁA NA WĘGRZECH. Jednostką koordynującą jest Centrum Języków Obcych Uniwersytetu w Pécs.

ECL potwierdza pisemną i / lub ustną znajomość ogólnego języka polskiego, w zakresie tematów związanych z życiem osobistym i zawodowym, odpowiednio na poziomach: A2, B1, B2, C1, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin ECL nie zawiera testów gramatycznych, koncentruje się na praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych sprawdzając 4 kompetencje językowe: rozumienie tekstu czytanego, umiejętność pisania, rozumienie ze słuchu, umiejętność mówienia.