Punkty z egzaminu maturalnego z języka polskiego doliczane są do wymaganych przy przyjęciu na węgierskie uczelnie wyższe!

Uczy nie tylko języka, ale utrwala tożsamość narodową uczniów!

Oddziały szkoły prowadzą zajęcia w przygotowanych do tego celu salach lekcyjnych!

Posiada własne darmowe podręczniki przygotowane specjalnie do pracy z dziećmipolonii na Węgrzech!

Jest ogólnokrajowa!

Stanowi część węgierskiego systemu edukacji!

Ocena z polskiego liczy się do węgierskiej średniej!

Posiada własny budynek!

Będąc w sąsiedztwie Muzeum Polonii i Samorządu Ogólnokrajowego znajduje się w centrum życia węgierskiej Polonii, a uczniowie stają się jej integralną częścią!

Przygotowuje do egzaminu maturalnego z języka polskiego!

Przygotowuje i przeprowadza egzaminy z polskiego jako obcego ECL!