Opis Szkoły

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech jest placówką, mającą status szkoły o charakterze uzupełniającym, która na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych działa w oparciu o obowiązujące przepisy węgierskiego systemu edukacyjnego. Jest szkołą prowadzącą naukę zarówno języka polskiego jako ojczystego, jak i dziedziczonego oraz obcego.

Siedziba szkoły znajduje się w Budapeszcie, w X dzielnicy (Kőbánya), przy ulicy Állomás 10.

Aktualnie w skład szkoły wchodzi 11 oddziałów nauczania, które znajdują się w różnych miejscowościach na terenie całych Węgier (Budapest, Budakeszi, Debrecen, Dunaújváros, Csór, Göd,
Gödöllő, Pécs, Szentendre, Szolnok, Veszprém)).

Kształcenie w szkole obejmuje dwa poziomy: szkołę podstawową (nauczanie w klasach 1-8) i szkołę średnią ( nauczanie w klasach 9-12). Edukacja dotyczy języka polskiego i wiedzy o Polsce. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania zgodny z węgierskimi wymogami oświatowymi.

Oceny z języka polskiego uzyskane przez uczniów są honorowane przez szkoły węgierskie i za zgodą rodziców wpisywane na świadectwa szkoły węgierskiej. Poza tym uczniowie uczęszczający do naszej szkoły mogą zostać zwolnieni z obowiązku uczenia się drugiego języka obcego na rzecz języka polskiego- tym samym język polski stał się jednym z przedmiotów uznawanych na świadectwie maturalnym.

Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, estetycznych salach lekcyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

 Historia Szkoły

Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2004 roku, a utworzona została w wyniku przekształcenia dotychczasowego modelu nauczania jakimi były tzw.”szkółki niedzielne”. Działały one już od ponad 20 lat na całym obszarze Węgier. Początkowo szkółki niedzielne znajdowały się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema, następnie od 1997 roku pieczę nad nauczaniem jęz. polskiego przejął Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej.

Organizacja ta stała się inicjatorem i założycielem Szkoły Polskiej na Węgrzech. Utworzony został model tzw.” szkoły w rozproszeniu”, z główną siedzibą w Budapeszcie. Uczniowie spoza stolicy uczęszczają na zajęcia w oddziałach szkoły znajdujących się w różnych miastach kraju(m.in. w Pécs, Kaposvár, Szentendre, Gödöllő). Model naszej szkoły wykorzystała mniejszość bułgarska i grecka.

W 2009 roku, obok siedziby OSP, stanął nowy budynek szkolny. Na uroczystość przekazania budynku przyjechał ówczesny minister Ministerstwa Edukacji Narodowej- Krzysztof Stanowski.

W 2010 roku szkoła została uhonorowana prestiżową nagrodą” za działalność na rzecz mniejszości narodowej” przyznawaną przez premiera Węgier.

 Opis budynku szkolnego w Budapeszcie

Siedziba szkoły w Budapeszcie fukcjonuje w nowym budynku od 2009 roku. Jest on własnością Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego. Wraz z budynkiem Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum (dawniej: Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii) i Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego tworzy jeden kompleks. W siedzibie szkoły znajdują się trzy sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, sekretariat, korytarz z małą czytelnią, dwa aneksy kuchenne i trzy toalety. Przed budynkiem znajduje się duży dziedziniec, a za muzeum istnieje możliwość stworzenia placyku zabaw oraz miejsca do uprawiania sportu dla młodszych i starszych uczniów szkoły.

Wszystkie oddziały szkolne znajdujące się na terenie Węgier dysponują salami dydaktycznymi, które są wynajmowane przez szkołę lub znajdują się w posiadaniu miejscowych samorządów polskich. Są one dobrze wyposażone w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

 Jaki jest tryb i intensywność nauki ?

W Szkole zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 5 godzin lekcyjnych ( 4 godz. języka polskiego + 1 godz. wiedzy o Polsce).

 Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje świadectwa Węgierskiego Ministerstwa Oświaty, na którym wpisywane są oceny z języka polskiego i wiedzy o Polsce. Poza tym oceny mogą zostać dopisane do świadectw szkół węgierskich i na świadectwie maturalnym.

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów w lokalnym systemie oświaty i do jakich?

Szkoła jest zarejestrowaną placówką przyjmowania egzaminów ECL z jęz.polskiego i oczywiście własnych uczniów też do powyższych egzaminów przygotowuje. Praktyka pokazuje, że nasza młodzież szkolna z powodzeniem zdaje egzaminy na poziomie średnim i zaawansowanym.

 Jak można zapisać dziecko do szkoły i w jakim terminie ? Ile wynoszą opłaty?

Zapisy odbywają się do 15 maja, a w razie potrzeby przez cały rok. Można to zrobić bezpośrednio w sekretariacie szkoły, telefonicznie ( 261 27 48 ), lub za pomocą e- maila ( szkolpol@polonia.hu). Nauczycielki lokalnych oddziałów również prowadzą rekrutację do Szkoły.

Zgłoszenie ucznia do szkoły jest ważne po wypełnieniu i podpisaniu karty zgłoszeniowej (klik!) i oświadczenia (klik!). W przypadku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, sugerujemy kontakt mailowy.

Nauka w Szkole jest nieodpłatna.