Szkoła nasza stwarza młodzieży polonijnej możliwość nauki języka i poznawania kultury polskiej nie tylko w Budapeszcie, ale również na terenie całego kraju, integrując tym samym całą brać szkolną. Narodowość polska na Węgrzech nie jest zbyt liczna i żyje w dużym rozproszeniu, wiele rodzin mieszanych i polonijnych nie ma na co dzień kontaktu z innymi Polakami, dlatego tak ważną rolę spełnia w ich życiu Ogólnokrajowa Szkoła Polska. Z doświadczenia wiemy, że cotygodniowe spotkania potrzebne są zarówno dzieciom jak i ich rodzicom. Niepodważalnym jest fakt, że do pełnego, stabilnego rozwoju emocjonalnego ludzi żyjących na emigracji, lub w rodzinach mieszanych jest, aby posiadali świadomość własnej przynależności narodowościowej.

1 września dla uczniów szkół i w Polsce, i na Węgrzech oznacza koniec letnich wakacji. Nie inaczej jest w naszej szkole. Każdego roku po uroczystym i oficjalnym rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego pożegnanie wakacji staramy się uatrakcyjnić wspólnymi grami i zabawami, a czasem też występami artystycznymi przygotowanymi przez uczniów lub zaproszonych gości. Na tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę ze szkołą czeka udział w „Szkolnych podchodach”, grze integracyjnej pozwalającej lepiej poznać teren szkoły, nauczycielki i uczniów. Po zakończeniu uroczystości szkolnych wszyscy mogą wziąć udział w polskiej mszy świętej, która połączona jest z błogosławieństwem uczniów i pracowników szkoły oraz poświęceniem podręczników.

Jest to długotrwały i skomplikowany proces, który w edukacji opiera się na dwóch podstawowych filarach – zajęciach w szkole i aktywnym udziale w życiu Polonii. Zajęcia w szkole prowadzone są w oparciu o podręczniki napisane specjalnie dla Polonii węgierskiej. W każdym z nich specjalnie podkreślane i wyróżnione są związki Polski i Węgier na różnych płaszczyznach: literackich, historycznych czy kulturowych.

Dzięki wyjątkowej lokalizacji naszego głównego budynku szkolnego mieszczącego się obok siedziby Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego oraz Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum jesteśmy zawsze w centrum życia polonijnego.