Ważną częścią naszej szkolnej tradycji są corocznie organizowane konkursy artystyczne: recytatorskie, plastyczne czy literackie. Są to wydarzenia mające swoją bardzo długą już tradycję, a tematyka ich związana jest z aktualnymi rocznicami wydarzeń historycznych i polskimi tradycjami.

Szczególnie bliski sercu nauczycieli i uczniów jest konkurs recytatorski, który odbywa się każdej wiosny, a poświęcony jest wybitnemu poecie lub pisarzowi polskiemu. Jego korzenie sięgają jeszcze czasów dawnych szkółek niedzielnych. Na konkurs tradycyjne zjeżdżają się nasi uczniowie z całych Węgier. W ostatnich latach wybierali oni utwory upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wiersze Tuwima i ks. Twardowskiego. W chwili zaś kiedy przyszło „zmierzyć się” z prozą Sienkiewicza ku uciesze wszystkich konkurs przerodził się z recytatorskiego w dramatyczny.

Pod patronatem redakcji mediów polonijnych odbywa się organizowany dla naszych uczniów konkurs dziennikarski. Jego pierwsza edycja dotyczyła znanych i nieznanych członków Polonii na Węgrzech z podkreśleniem polsko-węgierskiej przyjaźni i uruchomiła sporą lawinę prac poświęconych przede wszystkim przodkom naszych uczennic dając świetną okazję do zagłębienia się w historię własnych rodzin.

Nasi uczniowie biorą również udział w konkursach międzyszkolnych i organizowanych w Polsce olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego. Wielokrotnie zdobywali tam tytuł laureata. Największym sukcesem w dotychczasowej historii naszej szkoły jest II miejsce, które osiągnęła w 2011 roku Weronika Krajewska.

Nasza szkoła regularnie bierze udział w organizowanym w Krakowie konkursie szopek. Naszym największym dotychczasowym osiągnięciem jest zdobyte w 2015 roku 1 miejsce w konkursie na najpiękniejszą szopkę w kategorii dzieci 12-14 lat i udział w wystawie pokonkursowej.

Bierzemy również udział w organizowanej we Wrocławiu Olimpiadzie Kreatywności. Gromadzi ona tysiące dzieci nie tylko z Polski, ale też z Chin, USA, Ukrainy. Jest wspaniałą przygodą o olbrzymim ładunku emocjonalnym, a udział w niej to wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.