Cel uświęca środki!

Naszym celem jest osiągnąć pełny i harmonijny rozwój dzieci uczęszczających do Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej. Pragniemy, aby poznawały świat ich dwóch ojczyzn, język i kulturę obojga rodziców; aby odnalazły swoje miejsce na mapie świata i z dumą przynależały do obu narodów – polskiego i węgierskiego.

To dość ambitne plany, których realizacja wymaga często sięgania do nietypowych metod dydaktycznych, czy stosowania nowych, niepodręcznikowych środków i rozwiązań. Dlatego, o ile to tylko możliwe, staramy się wychodzić z lekcjami poza tradycyjne ławki i podręczniki, wierząc, że wiedza zdobyta poprzez osobiste doświadczenie, bezpośrednie poznanie rzeczy czy spotkanie z odpowiednim człowiekiem pozostanie w naszych uczniach na zawsze i będzie procentować przez długie lata.

Do takich nietypowych lekcji należą spotkania z okazji obchodów rocznic, ważnych wydarzeń historycznych organizowane wraz z zaprzyjaźnionymi węgierskimi instytucjami kulturalnymi, jak również uwielbiane przez uczniów zajęcia i konkursy miejskie, które mają na celu wspólne poszukiwanie polskich pamiątek i śladów w Budapeszcie. Jest to wspaniała zabawa, podczas której uczniowie poznają historię i zabytki polskości na Węgrzech.

Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w programach przygotowywanych dla nich przez Instytut Polski. Hucznie obchodzili 50-te urodziny Bolka i Lolka, które stały się świetną okazją do zapoznania się z historią polskiego filmu rysunkowego. Innym razem obejrzeli z przewodnikiem wystawę „Drzewo – życie po życiu” i brali udział w warsztatach “Kim jest drzewo?”.

Aby wziąć udział w lekcjach – innych niż te tradycyjne, niekoniecznie trzeba opuszczać budynek naszej szkoły, bo właśnie tutaj odbywają się takie wydarzenia jak: interaktywna inscenizacja Chrztu Polski czy odbywające się przy aktywnym współudziale uczniów polskich tradycji ludowych takich jak wykopki czy topienie marzanny.

Podczas przerwy jesiennej organizujemy półkolonijne polskie zajęcia świetlicowe dla dzieci pozostających podczas dni wolnych od zajęć w domu.