Szanowni Rodzice!

Do pełnego rozwoju kompetencji językowych dzieci polonijnych, obok silnego zaangażowania ich Rodzin potrzebne jest, aby od możliwie wczesnego okresu życia uczestniczyły w zajęciach językowych prowadzonych w systemie szkolnym. Dzięki zróżnicowanej tematyce daje on możliwość poszerzania aktywnego słownictwa, zapewnia naukę czytania i pisania oraz pozwala na regularne kontakty z polonijnymi rówieśnikami. Dlaczego uważam, że nasza szkoła jest miejscem najbardziej odpowiednim dla Państwa dzieci? Powodów jest kilka.

Po pierwsze myślę, że słowa naszego hymnu tłumaczą najlepiej, że „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”- dopóki przekazujemy naszym dzieciom wiedzę o kraju, uczymy ich naszej mowy ojczystej, wpajamy im tradycje, zaszczepiamy w nich miłość do Polski, dopóty Polska nie zginie. To zadanie spełnia nasza szkoła w sposób szczególny.

Po drugie nasza oferta edukacyjna jest dostosowana do rzeczywistych potrzeb Polonii. Uczniowie zdobywają u nas wiedzę o Polsce: o historii, geografii, kulturze, tradycjach, obyczajach. Dla wszystkich nauczycieli pracujących w naszej szkole język polski jest językiem ojczystym, wszyscy posiadają wykształcenie pedagogiczne i są gruntownie przygotowani zarówno do nauczania języka polskiego jako ojczystego, jak i obcego. Nasi uczniowie korzystają z podręczników przygotowanych specjalnie z uwzględnieniem potrzeb Polonii węgierskiej.

Po trzecie, wysiłek uczniów naszej placówki jest wymiernie honorowany przez węgierskie Ministerstwo Oświaty. Oceny końcowe uzyskane przez dzieci w naszej szkole mogą być wpisywane do świadectw szkół węgierskich. Ma to duże znaczenie w przypadku młodzieży gimnazjalnej, która jako drugi język obcy może wybrać język polski i uczyć się go u nas. W przypadku starszej młodzieży punkty otrzymane za zdanie egzaminu z języka polskiego są doliczane do punktów maturalnych, zwiększając szanse przyjęcia na studia wyższe. Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły są przygotowywani do egzaminu państwowego oraz do matury z języka polskiego i mogą je zdawać w naszej placówce, gdyż posiada ona stosowne uprawnienia.
Kolejną zaletą jest fakt, iż szkoła stwarza możliwość edukacji w dni dogodne dla dzieci i rodziców, a poza tradycyjnymi lekcjami organizuje kulturoznawcze wyjazdy do Polski, zaś latem oferuje tam kolonie i obozy dla naszych uczniów.

Anna Lang – dyrektor Ogólnokrajowej Polskiej Szkoły na Węgrzech