We wszystkich oddziałach Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z terminarzem obowiązującym w publicznych szkołach węgierskich. Lekcje odbywają się w soboty lub w innym dniu tygodnia – w zależności od możliwości czasowych uczniów oraz ich rodziców.

Na terenie Węgier nauka w naszej szkole odbywa się w Budapeszcie i w oddziałach zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Budapest, Budakeszi, Debrecen, Dunaújváros, Csór, Göd, Gödöllő, Pécs, Szentendre, Szolnok, Veszprém.

Zajęcia w Budapeszcie odbywają się w budynku wybudowanym specjalnie na potrzeby Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej przy wsparciu władz Polski i Węgier. Tutaj mieści się też sekretariat i dyrekcja naszej szkoły. Zajęcia w pozostałych oddziałach mają miejsce w salach lekcyjnych użyczanych przez miejscowe szkoły węgierskie lub specjalnie przystosowanych pomieszczeniach samorządów polskich. Wszystkie spełniają wymogi dotyczące wyposażenia i bezpieczeństwa takie same jak inne szkoły węgierskie.

Program nauczania jest jednolity i obowiązkowy dla każdego oddziału szkoły i przewiduje każdorazowo cztery lekcje języka polskiego i jedną wiedzy o kraju.

Poza tymi zajęciami uczniowie regularnie mogą brać udział w lekcjach polskich tańców ludowych oraz w pracach koła kreatywności. Zajęcia kreatywne przygotowują naszych uczniów do udziału w organizowanej rokrocznie we Wrocławiu ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności i Innowacji. Dla najmłodszych uczniów prowadzimy również opartą na polskich utworach i piosenkach rytmikę dla dzieci, której celem jest uwrażliwienie dzieci na muzykę i rozwój koordynacji ruchowej.

Nieodzownym elementem naszej codzienności szkolnej są przerwy międzylekcyjne. Spędzamy je w miarę możliwości na podwórku. Uczniowie razem z nauczycielkami wykorzystują ten czas na wspólne poznawanie polskich gier i zabaw.