Szkoła, jako placówka dydaktyczno-wychowawcza działa w systemie edukacji rozpisanym na dwusemestralne cykle roczne. W każdym z nich społeczność uczniów i nauczycieli bierze udział w oficjalnych uroczystościach szkolnych, dedykowanych jej działalności statutowej.

1 września dla uczniów szkół i w Polsce, i na Węgrzech oznacza koniec letnich wakacji. Nie inaczej jest w naszej szkole. Każdego roku po uroczystym i oficjalnym rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego pożegnanie wakacji staramy się uatrakcyjnić wspólnymi grami i zabawami, a czasem też występami artystycznymi przygotowanymi przez uczniów lub zaproszonych gości. Na tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę ze szkołą czeka udział w „Szkolnych podchodach”, grze integracyjnej pozwalającej lepiej poznać teren szkoły, nauczycielki i uczniów. Po zakończeniu uroczystości szkolnych wszyscy mogą wziąć udział w polskiej mszy świętej, która połączona jest z błogosławieństwem uczniów i pracowników szkoły oraz poświęceniem podręczników.

Każdego roku, około 14 października – Dnia Edukacji Narodowej, odbywa się w szkole uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Od momentu złożenia ślubowania na sztandar szkoły dzieci stają się pełnoprawnymi uczniami Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej. Świadkami przysięgi są tradycyjne licznie przybyłe rodziny. Przejęte pierwszaki prezentują zdobytą na pierwszych lekcjach wiedzę, deklamują wiersze, śpiewają i biorą udział w przygotowanych dla nich konkursach.

Jest to dzień szczególny i bardzo ważny w naszej polonijnej społeczności. Cieszy fakt, że świadomość polskich korzeni, naszej tożsamości na ziemi węgierskiej jest na tyle silna, że Polonia stara się, aby dzieci uczyły się języka polskiego i wychowywały się w duchu polskości. Dodać należy, że wśród uczniów naszej szkoły są dzieci, które są już trzecim pokoleniem Polaków żyjących na Węgrzech.