Dzień Ptaków i Drzew – oddział w Szolnoko

Po dwóch miesiącach zdalnej nauki uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej wrócili do nauki stacjonarnej. W pierwszym dniu nauki dzieci szolnockiego oddziału w ramach zajęć obchodziły Dzień Ptaków i Drzew, który jest powszechnie [...]