‼️Oficjalny komunikat z Országos Lengyel Önkormányzat / Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech‼️