Rodzice pytają Ogólnokrajowa Szkoła Polska odpowiada.

 W jakim systemie odbywają się zajęcia w Szkole Polskiej?

Zajęcia odbywają się w oparciu o rozporządzenia zgodne z węgierską ustawą oświatową dotyczącą nauczania narodowościowego w szkołach uzupełniających. W naszym przypadku jest to pięć godzin lekcyjnych – cztery godziny języka polskiego i jedną wiedzy o Polsce – prowadzonych popołudniami lub w soboty.

 Jakie dokumenty wydaje szkoła?

Szkoła wydaje świadectwa opracowane przez węgierskie władze oświatowe, obowiązujące w szkołach narodowościowych, na którym wpisywane są oceny z języka polskiego i wiedzy o Polsce. Oceny uzyskane w naszej szkole, na życzenie ucznia mogą być wpisane na świadectwie szkoły węgierskiej w rubryce: język narodowościowy.

 Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim lub w węgierskim systemie oświaty?

Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów państwowych (certyfikowych) o standardach europejskich (ECL) na każdym poziomie. Jest zarejestrowaną placówką przyjmowania egzaminów ECL z języka polskiego. Szkoła przygotowuje również do egzaminów aturalnych z języka polskiego na poziomie średnim oraz rozszerzonym, do których uczniowie przystępują w macierzystych szkołach węgierskich.

 Jak i kiedy można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywają się w okresie 15 maja – 31 sierpnia, a w wyjątkowych wypadkach także w ciągu roku. Można to zrobić bezpośrednio w sekretariacie szkoły, telefonicznie lub mailowo*. Zgłoszenie ucznia do szkoły jest ważne po wypełnieniu i podpisaniu karty zgłoszeniowej (klik!) i oświadczenia (klik!). Czy znajomość języka polskiego jest warunkiem przyjęcia do szkoły? Nie, znajomość języka polskiego nie jest warunkiem przyjęcia do Polskiej Szkoły. Nasi nauczyciele są przygotowani do nauczania języka polskiego zarówno jako ojczystego, jak i dziedziczonego oraz obcego.

Wypełnione karty zgłoszeniowe w wersji oryginalnej prosimy oddać do sekretariatu szkoły najpóźniej do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

  Ile wynoszą opłaty za naukę w szkole?

Zajęcia w naszej szkole są nieodpłatne. Również nieodpłatnie dzieci otrzymują wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne i podręczniki.

 Jakie są podstawy prawne działalności Szkoły?

Placówka jest szkołą narodowościową działającą zgodnie z rozporządzeniami ustawy o narodowościach żyjących na Węgrzech. Jest placówką wchodzącą w skład węgierskiego systemu oświatowego, finansowana jest z budżetu państwa węgierskiego. Organem założycielskim i prowadzącym jest Ogólnokrajowy Samorząd Polski.

 W jakim wieku można zapisać dziecko do naszej szkoły?

Zgodnie z węgierską ustawą o szkolnictwie przyjmujemy dzieci, które ukończyły 6 lat, lub ukończą je w roku zapisu do szkoły do 31.08. Ponadto muszą posiadać oświatowy numer ewidencyjny (OM azonosító), który otrzymują już w przedszkolu. By go uzyskać należy poprosić węgierską placówkę przedszkolną, do której uczęszcza dziecko.